advertise
گروه توسعه صنعت و تجارت دانا پویان وندا
گروه توسعه صنعت و تجارت دانا پویان وندا
گروه توسعه صنعت و تجارت دانا پویان وندا
گروه توسعه صنعت و تجارت دانا پویان وندا
گروه توسعه صنعت و تجارت دانا پویان وندا

مرکز فناوری و کسب و کار کرمان


تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ (ساعت ۹ صبح) در محل دفتر شرکت واقع در شهرک صنعتی خضرا برگزار می شود.

آموزش و اطلاع رسانی


سرمایه گذاری

بورس

بورس

سرمایه گذاری در بورس می تواند نقش بسیار زیادی در رونق اقتصادی داشته باشد ، چون با این کار منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی برای توسعه فعالیت هایشان تامین شده و در نتیجه موجب رونق کسب و کار و اشتغال زایی و شکوفایی اقتصاد کشور می شود

اوراق بهادار

اوراق بهادار

یکی از مهم ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی تامین مالی برای اجرای پروژه هاست. در واقع نبود منابع مالی کافی ، سرمایه گذاری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. اوراق بدهی یکی از انواع اوراق بهادار و روش های تامین مالی شرکت هاست

پتروشیمی و نفت

پتروشیمی و نفت

صنعت نفت و پتروشیمی یکی از ارکان اصلی در زنجیره تولید است و موتور محرک توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می رود و نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارد

مستغلات

مستغلات

صنعت ساختمان یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی کشور است و پس از نفت یکی از صنایع فرصت آفرین برای رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص و اشتغالزایی به شمار می رود

شبکه های هوشمند

شبکه های هوشمند

گسترش شبکه های بلاک چین
بلاک چین و گسترش اینترنت اشیا
استفاده از بلاک چین در امور خیریه
بلاک چین در چرخه زنجیره تامین

پروژه ها

پروژه ها

کارخانه آرمان قند زریر
کارخانه آرمان زعفران دایا
کارخانه لنت آروند

تجارت و بازرگانی گروه وندا

تجارت و بازرگانی گروه وندا

مالی
سرمایه
بورس